Kancelaria Adwokacka - Maciej Henke

Kancelaria Adwokacka - Maciej Henke

Kancelaria świadczy najwyższy poziom prowadzenia spraw oparty na wiedzy, etyce zawodu adwokata oraz na zaufaniu pomiędzy klientem a adwokatem. Kancelaria świadczy usługi prawne w pełnym zakresie. Reprezentujemy zarówno osoby fizyczne, jaki i osoby prawne. Prowadzimy sprawy z zakresu:
1. prawa cywilnego

* prawo spadkowe (testament lub dziedziczenie ustawowe, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek);
* prawo rzeczowe (nieruchomości - grunt, działka, budynek, lokal), w tym postępowanie przed sądem wieczystoksięgowym;
* odszkodowania za szkody wyrządzone przez władzę państwową;
* odszkodowania, w tym z tytułu wypadków drogowych;
2. sporów cywilnoprawnych ( wszelkiego rodzaju umowy cywilne), w tym także podejmowanie czynności mających na celu przedsądowe ugodowe rozwiązywanie sporów,
3. wyjawienia majątku,
4. prawa rodzinnego (kompleksowa pomoc prawna związana z ustaniem małżeństwa: rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, uregulowanie stosunków między rodzicami i dziećmi, podział majątku dorobkowego, rozliczenie nakładów, alimenty, a nadto sprawy o ubezwłasnowolnienie);
5. prawa administracyjnego,
6. prawa pracy,
7. prawa karnego, karnego-gospodarczego oraz prawa wykroczeń, pomoc przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu – obrona osób oskarżonych, podejrzanych, reprezentacja osób pokrzywdzonych,
8. postępowania egzekucyjnego ( komornicza egzekucja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych),
9. prawa spółek i prawa gospodarczego,
10. prawa zamówień publicznych,
11. prawa upadłościowego i naprawczego.

Szczegóły strony adwokat-mh.pl: