Kancelaria Notarialna Leszek Kluszczyński

Kancelaria Notarialna Leszek Kluszczyński

Kancelaria Notarialna Leszek Kluszczyński
ul. Jana Pawła II 18
59-300 Lubin

tel./fax - 76 845 65 74

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00, w środy w godz. 9:00 - 17:00.
Istnieje możliwość dodkonania czynności w innym uzgodnionym czasie.

Kancelaria położona jest na parterze w zespole pawilonów handlowo – usługowych w bezpośrednim sąsiedztwie kancelarii adwokackiej.

Zgodnie z treścią art.79 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 42, ze zmianami) notariusz dokonuje następujących czynności:
- sporządza akty notarialne, we wszystkich czynnościach prawnych, co do
ktĂłrych przepis prawa tej formy wymaga lub gdy taka jest wola stron,
- sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
- sporządza poświadczenia,
- doręcza oświadczenia,
- spisuje protokoły z czynności, co do których tej formy wymaga właściwy przepis prawa,
- sporządza protesty weksli i czeków,
- przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
- sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
- sporządza na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
- sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Szczegóły strony www.notariuszlubin.pl: