Kancelaria Radców Prawnych - Orywał, Werwicka, Popko

Kancelaria Radców Prawnych - Orywał, Werwicka, Popko

Kancelaria Radców Prawnych Aleksandry Orywał, Małgorzaty Werwickiej i Pawła Popko świadczy kompleksowe usługi prawne i zapewnia profesjonalną, szybką oraz skuteczną pomoc prawną zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych.
W zależności od potrzeb Klienta świadczymy usługi w następującym zakresie:
* udzielanie porad i konsultacji prawnych;
* reprezentacja przed sądami i urzędami, w tym przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami administracji i innymi instytucjami,
* stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych,
* sporządzanie:
- opinii i informacji prawnych w zakresie zleconym przez klienta, w tym o charakterze profilaktycznym, jak i odnoszącym się do już zaistniałych sytuacji,
- aktów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, w tym projektów uchwał zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej i zarządu,
- aktów prawnych i dokumentów wynikających z przepisów prawa pracy, m.in. regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów funduszu świadczeń socjalnych, umów o pracę, etc.,
- wszelkiego rodzaju umów, w tym związanych z obrotem cywilnym i gospodarczym, ich negocjowanie i opiniowanie,
- wszelkiego rodzaju pism, zarówno na etapie przedsądowym, jak i pism procesowych, w tym środków zaskarżenia
* rejestracja i pomoc prawna przy zakładaniu spółek prawa handlowego,
* uczestnictwo i prowadzenie negocjacji,
* prowadzenie szkoleń,
* pomoc prawna w pozasądowym rozwiązywaniu sporów.

Przykładowe obszary, na których działamy to:
• prawo oraz postępowania cywilne i gospodarcze
• prawo upadłościowe i naprawcze
• prawo spółek handlowych
• prawo pracy
• kompleksowa obsługa rynku nieruchomości
• prawo zamówień publicznych
• prawo podatkowe
• prawo i postępowanie administracyjne
• prawo bankowe oraz obsługa rynku usług finansowych
• prawo własności intelektualnej (prawo autorskie, prawa pokrewne i prawo własności przemysłowej), prawo prasowe oraz prawo konkurencji (w tym prawo reklamy) i antymonopolowe
• szkolenia
• audyty prawne

Szczegóły strony kancelariapoznan.com: