Notariusze Podkategoria: Notariusze

 • Notariusze w Krakowie

  Notariusze w Krakowie »

  Zaangażowanie stosownego rejenta pozwala doprowadzić do realizacji nawet najbardziej zawiłe prawnie czynności notarialne. Właściwa osoba przede wszystkim winna wyróżniać się znaczną rutyną i pokaźnym doświadczeniem w swojej funkcji. Adekwatnym zdoła okazać się zapoznanie opinii wcześniejszych kontrahentów danego rejenta, jeśli górują korzystne, wówczas warto podążyć do takiej kancelarii. Jeżeli na wejściu będziemy obsłużeni w sposób wykwalifikowany i zręczny to bez skrępowania możemy powierzyć swoje sprawy temu notariuszowi.

  Data dodania: 12 01 2012 · szczegóły wpisu »
 • Notariusz KrakĂłw

  Notariusz KrakĂłw »

  Dobry notariusz to prawnik z gigantycznym doświadczeniem, jaki zapewni komfort podczas przeprowadzania przeróżnych transakcji. Niezbędny jest szczególnie w momencie nabycia, zbycia lub zamiany własności. Identycznie jest w wypadku gotowości przekazania darowizny dla członka naszej rodziny. W razie potrzeby notariusz może dodatkowo przechować akty, akcje i pieniądze. Pełen zakres kompetencji, obowiązków i praw notariuszy znajdziemy w właściwych kodeksach i prawach, które zostały zatwierdzone przez właściwe organy władzy.

  Data dodania: 12 01 2012 · szczegóły wpisu »
 • Kancelaria Notarialna, Notariusz Przemysława Bakalska-Sochaj

  Kancelaria Notarialna, Notariusz Przemysława Bakalska-Sochaj »

  Notariusz jest osobą zaufania publicznego i powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, przy czym czynności takie mają charakter dokumentu urzędowego.

  W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa przy zachowaniu zasad etyki zawodowej, zapewniając tym samym stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego.


  Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.) Notariusz dokonuje następujących czynności:
  - sporządza akty notarialne,
  - sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  - sporządza poświadczenia,
  - doręcza oświadczenia,
  - spisuje protokoły,
  - sporządza protesty weksli i czeków,
  - przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
  - sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  - sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  - sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
  Konsultacje dotyczące czynności notarialnych są bezpłatne.

  Kancelaria Notarialna
  czynna
  w poniedziałki i środy w godzinach 9:00-18:00
  we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 9:00–16:00. Istnieje możliwość umówienia się w godzinach późniejszych lub wcześniejszych bądź w soboty po uprzednim uzgodnieniu spotkania.
  Czynności notarialne mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

  Data dodania: 07 02 2012 · szczegóły wpisu »
 • Notariusz KrakĂłw

  Notariusz KrakĂłw »

  Jeżeli potrzebujesz godnego zaufania notariusza w Krakowie to świetnie trafiłeś. Niniejsza kancelaria jest prowadzona przez solidnych notariuszy z wieloletnim doświadczeniem, którzy bardzo dobrze się orientują w tym co robią i z cała pewnością pomogą Ci spisać protokół, oświadczenie bądź rozwiążą jakikolwiek inny problem notarialny. W celu zapoznania się z ofertą kancelarii, zachęcamy do wejścia na firmową stronę internetową. Możesz również odwiedzić nasze biuro osobiście przez cały tydzień od 9 do 17 przy Ul. Rtm. Dunin-Wąsowicza 8/5, 30-112 Kraków. Uprzejmie zapraszamy do sprawdzenia naszych usług i gwarantujemy zadowolenie.

  Data dodania: 28 03 2012 · szczegóły wpisu »
 • Notariusz Warszawa Centrum - Aneta Szkutnik

  Notariusz Warszawa Centrum - Aneta Szkutnik »

  sporządza akty notarialne, ~ sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych, ~ sporządza poświadczenia: Sporządzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone uprzednim kontaktem z notariuszem lub pracownikami Kancelarii. Pozwoli to ustalić jaka czynność ma być dokonana oraz rodzaj dokumentów, które należy przedłożyć w Kancelarii.Wszelkie dokumenty, potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej, powinny być dostarczone do Kancelarii wcześniej przed umówionym terminem jej dokonania. Powinny być one złożone w oryginale. Notariusz sprawdzi ich prawidłowość oraz oceni, czy stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności, by zgodnie z treścią art. 80 ustawy Prawo o notariacie czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej.Niezbędne jest przedstawienie dowodu osobistego lub paszportu oraz podanie numeru NIP.W zależaności od czynności, jaka ma zostać dokonana, powinni Państwo przedłożyć następujące dokumenty - jeżeli czynność notarialna ma za przedmiot:- działkę budowlaną, nieruchomość zabudowaną lub też niezabudowaną: dokument wskazujący na podstawę nabycia, tj. akt notarialny lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku czy też wypis notarialnego poświadczenia dziedziczenia,odpis z księgi wieczystej,wypis z rejestru gruntów,zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,jeżeli występują zmiany gruntowe to dodatkowo wyciąg z wykazu zmian gruntowych;- lokal odrębny: dokument wskazujący na podstawę nabycia, tj. akt notarialny lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku czy też wypis notarialnego poświadczenia dziedziczenia,odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów i lokali;- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu: dokument wskazujący na podstawę nabycia, tj. akt notarialny lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku czy też przydział spółdzielni, odpis z księgi wieczystej, o ile dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została założona księga wieczysta,stosowne zaświadczenie ze spółdzielni, o przysługującym spółdzielczym prawie do lokalu a także braku zadłużenia; - nabyty w drodze spadku- ponadto niezbędne będzie: prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis notarialnego poświadczenia dziedziczenia,zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wskazujące, że podatek od spadku po zmarłym został uiszczony albo spadkowierca był zwolniony od jego zapłaty;- nabyty w drodze darowizny - ponadto niezbędne będzie: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wskazujące, że podatek od darowizny został uiszczony albo obdarowany był zwolniony od jego zapłaty.W sytuacji, gdy oświadczenie składane będzie przez pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa notarialnego.Umowy majątkowe małżeńskie - wymagany jest odpis aktu małżeństwa.Akty poświadczenia dziedziczenia, które po zarejestrowaniu odnoszą taki skutek prawny

  Data dodania: 05 05 2012 · szczegóły wpisu »

Najnowsze tagi związane z podkategorią: Notariusze

Notariusze - nowa strona: