Kukier&Pielin Kancelaria RadcĂłw Prawnych GorzĂłw Wielkopolski

Kukier&Pielin Kancelaria RadcĂłw Prawnych GorzĂłw Wielkopolski

Kancelaria Kukier & Pielin jest kancelarią zajmującą się głównie obsługą profesjonalnego obrotu gospodarczego. Specjalizujemy się w prawie handlowym oraz prawie pracy. Mamy także duże doświadczenie przy obsłudze zagranicznych inwestycji kapitałowych. Zakres naszego doradztwa obejmuje również kompleksową obsługę banków, podmiotów uczestniczących w procedurze zamówień publicznych oraz autorów i wynalazców. Świadczymy pomoc prawną także dla osób fizycznych, w sprawach niezwiązanych z obrotem profesjonalnym (sprawy pracownicze, odszkodowawcze, spadkowe i wiele innych).

W kancelarii pracuje 5 prawników, w tym 2 radców prawnych oraz 3 aplikantów radcowskich. Prawnicy naszej kancelarii prowadzą obsługę klientów również w języku angielskim oraz niemieckim. Staramy się łączyć dążenie do najwyższego poziomu profesjonalizmu z przystępnością przekazywanych informacji, dbając o dobry kontakt z klientem.

Oferta

* bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, obejmująca nadzór i pomoc we wszystkich dziedzinach funkcjonowania przedsiębiorstwa, w szczególności:
o obsługa korporacyjna
o opiniowanie projektów porozumień gospodarczych,
o sporządzanie projektów umów
o opiniowanie zgodności prowadzonej działalności z regulacjami administracyjnoprawnymi
o uwzględnianie zasad optymalizacji podatkowej
* prawo pracy,
* sprawy procesowe, w szczególności:
o procesy pracownicze
o windykacja należności
o procesy odszkodowawcze
o spory z zakresu prawa autorskiego i wynalazczego
o reprezentowanie przed sądami i organami administracji publicznej
* sporządzanie projektów umów i kompleksowa obsługa przedsięwzięć gospodarczych, również w ramach negocjacji obcojęzycznych
* zakładanie spółek handlowych i rejestracja działalności gospodarczej, z uwzględnieniem:
o właściwego doboru formy działalności gospodarczej
o indywidualnych potrzeb klienta,
o optymalizacji podatkowej
* obsługa zamówień publicznych,
* prawo bankowe.

Szczegóły strony www.kukier-pielin.pl: