Wrocław Podkategoria: Wrocław

 • Kancelaria Prawna Hubert Lary we Wrocławiu

  Kancelaria Prawna Hubert Lary we Wrocławiu »

  Kancelaria Prawna Hubert Lary jest specjalistyczną kancelarią radcy prawnego. Kancelaria specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, podatkowym, transportowym i oświatowym. Oszczędzając na nas tracisz w interesach.

  Data dodania: 13 12 2011 · szczegóły wpisu »
 • Kancelaria Notarialna, Notariusz Przemysława Bakalska-Sochaj

  Kancelaria Notarialna, Notariusz Przemysława Bakalska-Sochaj »

  Notariusz jest osobą zaufania publicznego i powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, przy czym czynności takie mają charakter dokumentu urzędowego.

  W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa przy zachowaniu zasad etyki zawodowej, zapewniając tym samym stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego.


  Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.) Notariusz dokonuje następujących czynności:
  - sporządza akty notarialne,
  - sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  - sporządza poświadczenia,
  - doręcza oświadczenia,
  - spisuje protokoły,
  - sporządza protesty weksli i czeków,
  - przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
  - sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  - sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  - sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
  Konsultacje dotyczące czynności notarialnych są bezpłatne.

  Kancelaria Notarialna
  czynna
  w poniedziałki i środy w godzinach 9:00-18:00
  we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 9:00–16:00. Istnieje możliwość umówienia się w godzinach późniejszych lub wcześniejszych bądź w soboty po uprzednim uzgodnieniu spotkania.
  Czynności notarialne mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

  Data dodania: 07 02 2012 · szczegóły wpisu »
 • Kancelaria prawna Wrocław

  Kancelaria prawna Wrocław »

  Kancelaria prawna we Wrocławiu prowadzona jest przez adwokata Łukasz Opalińskiego. Usługi kancelarii kierowane są do państwowych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców prywatnych oraz osób fizycznych. Kancelaria oferuje pomoc prawną z zakresu prawa prawa karnego, cywilnego, administracyjnego oraz gospodarczego. Prowadzi również sprawy związane z eksmisją lub odzyskiwaniem wierzytelności.

  Data dodania: 13 02 2012 · szczegóły wpisu »
 • Kancelaria Prawna - Paweł Lisowski

  Kancelaria Prawna - Paweł Lisowski »

  Kancelaria Prawna Lisowski Paweł już od 2009r zajmuje się profesjonalną obsługą prawną podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych.W szczególności Kancelaria Prawna Lisowski Paweł specjalizuje się w skupie wierzytelności, windykacji polubownej, windykacji sądowej oraz windykacji komorniczej. Ponadto Kancelaria Prawna Lisowski Paweł służy pomocą przy tworzeniu, sprawdzaniu oraz konfrontowaniu z rzeczywistością kontraktów i wszelkiego rodzaju umów handlowych.Kancelaria Prawna Lisowski Paweł skupuje wierzytelności ( cesja wierzytelności) z obszaru całego kraju oraz Unii Europejskiej. Gwarantując płatność zaraz po podpisaniu umowy cesji bądź poprzez procentowe określenie należności

  Data dodania: 17 02 2012 · szczegóły wpisu »
 • Kancelaria RadcĂłw Prawnych BTK - usługi prawne Wrocław

  Kancelaria RadcĂłw Prawnych BTK - usługi prawne Wrocław »

  Kancelaria Radców Prawnych BTK świadczy usługi prawne przede wszystkim z zakresu następujących dziedzin prawa: prawo samorządowe (zamówienia publiczne, finanse publiczne, działalność pożytku publicznego, gospodarka komunalna), prawo administracyjne (odwołanie od decyzji, skarga do sądu administracyjnego, podział nieruchomości, opłata adiacencka, renta planistyczna, odszkodowanie za działki przejmowane pod drogi publiczne, zwrot bonifikaty), prawo gospodarcze (rejestracja, łączenie, przekształcanie i likwidacja spółek, uzyskiwanie zezwoleń, pozwoleń i koncesji), prawo cywilne (sprzedaż konsumencka, ochrona praw konsumentów, zawieranie umów, przeniesienie praw autorskich, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, odszkodowanie, zniesienie współwłasności, bezpodstawne wzbogacenie, wykonanie zobowiązań, kary umowne, windykacja, wezwanie do zapłaty), prawo pracy z uwzględnieniem przepisów karty nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych (odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, przywrócenie do pracy, odprawa).

  Data dodania: 21 03 2012 · szczegóły wpisu »

Najnowsze tagi związane z podkategorią: Wrocław

Wrocław - nowa strona: