Notariusz Wrocław - kancelaria notarialna Małgorzata Szyszko

Notariusz Wrocław - kancelaria notarialna Małgorzata Szyszko

Kancelaria Notarialna Małgorzata Szyszko świadczy usługi notarialne w zakresie przewidzianym przez Ustawę - Prawo o Notariacie.

Wśród świadczonych przez kancelarię notarialną usług wymienić należy:
- sporządzanie aktów notarialnych,
- sporządzanie poświadczeń,
- spisywanie protokołów,
- doręczani oświadczeń,
- przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
- sporządzanie protokołów dziedziczenia i aktów poświadczenia dziedziczenia,
- inne czynności notarialne.

Za czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, natomiast wszystkie informacje dotyczące czynności notarialnych są udzielane przez notariusza bezpłatnie.

Kancelaria notarialna mieści się we Wrocławiu, w pobliżu rynku.

Adres kancelarii:
ul. Bałuckiego 4/2,
50-034 Wrocław

Szczegóły strony www.notariusz-wroclaw.pl: