Dolnośląskie Podkategoria: Dolnośląskie

 • Kancelaria Notarialna, Notariusz Przemysława Bakalska-Sochaj

  Kancelaria Notarialna, Notariusz Przemysława Bakalska-Sochaj »

  Notariusz jest osobą zaufania publicznego i powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, przy czym czynności takie mają charakter dokumentu urzędowego.

  W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa przy zachowaniu zasad etyki zawodowej, zapewniając tym samym stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego.


  Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.) Notariusz dokonuje następujących czynności:
  - sporządza akty notarialne,
  - sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  - sporządza poświadczenia,
  - doręcza oświadczenia,
  - spisuje protokoły,
  - sporządza protesty weksli i czeków,
  - przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
  - sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  - sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  - sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
  Konsultacje dotyczące czynności notarialnych są bezpłatne.

  Kancelaria Notarialna
  czynna
  w poniedziałki i środy w godzinach 9:00-18:00
  we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 9:00–16:00. Istnieje możliwość umówienia się w godzinach późniejszych lub wcześniejszych bądź w soboty po uprzednim uzgodnieniu spotkania.
  Czynności notarialne mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

  Data dodania: 07 02 2012 · szczegóły wpisu »
 • Adwokat Przemysław Kulczycki

  Adwokat Przemysław Kulczycki »

  Witamy na stronie internetowejKancelarii AdwokackiejAdwokata Przemysława Kulczyckiego.Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną osobom fizycznym i osobom prawnym w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego i handlowego, prawa karnego, a także prawa administracyjnego.Pomoc prawna świadczona w Kancelarii polega w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed Sądami i Urzędami. W Kancelarii świadczymy pomoc prawną także w języku niemieckim oraz języku angielskim.Unsere Kanzlei erteilt Ihnen Rechtsberatungen ebenfalls in deutscher und englischer Sprache.In addition to the Polish language, we provide legal advice in English and German.

  Data dodania: 26 02 2012 · szczegóły wpisu »
 • Kancelaria RadcĂłw Prawnych BTK - usługi prawne Wrocław

  Kancelaria RadcĂłw Prawnych BTK - usługi prawne Wrocław »

  Kancelaria Radców Prawnych BTK świadczy usługi prawne przede wszystkim z zakresu następujących dziedzin prawa: prawo samorządowe (zamówienia publiczne, finanse publiczne, działalność pożytku publicznego, gospodarka komunalna), prawo administracyjne (odwołanie od decyzji, skarga do sądu administracyjnego, podział nieruchomości, opłata adiacencka, renta planistyczna, odszkodowanie za działki przejmowane pod drogi publiczne, zwrot bonifikaty), prawo gospodarcze (rejestracja, łączenie, przekształcanie i likwidacja spółek, uzyskiwanie zezwoleń, pozwoleń i koncesji), prawo cywilne (sprzedaż konsumencka, ochrona praw konsumentów, zawieranie umów, przeniesienie praw autorskich, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, odszkodowanie, zniesienie współwłasności, bezpodstawne wzbogacenie, wykonanie zobowiązań, kary umowne, windykacja, wezwanie do zapłaty), prawo pracy z uwzględnieniem przepisów karty nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych (odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, przywrócenie do pracy, odprawa).

  Data dodania: 21 03 2012 · szczegóły wpisu »
 • Kancelaria Prawna Jolanta Biskup

  Kancelaria Prawna Jolanta Biskup »

  Kancelaria Prawna Jolanta Biskup

  Przedmiotem działalności Kancelarii jest prowadzenie spraw z zakresu:

  •szeroko pojętego prawa cywilnego (m.in. sprawy o zapłatę, odszkodowania),
  •prawa rodzinnego i opiekuńczego (rozwody, alimenty, władza rodzicielska, podział majątku),
  •prawa spadkowego,
  •prawa administracyjnego,
  •prawa handlowego,
  •prawa budowlanego,
  •prawa pracy,
  •planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

  Zakres świadczonych usług obejmuje:

  •porady prawne,
  •opinie prawne,
  •sporządzanie dokumentów m.in. wniosków, pism procesowych, umów, ugód,
  •reprezentacja przed sądami wszystkich instancji oraz organami administracji publicznej.

  Data dodania: 13 07 2012 · szczegóły wpisu »
 • Notariusz Anna SobkĂłw-Kielar Wrocław

  Notariusz Anna SobkĂłw-Kielar Wrocław »

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii Notarialnej Anny Sobków-Kielar Notariusz Wrocław. Nasi klienci mogą liczyć na wsparcie dotyczące wszelkich czynności notarialnych przewidzianych w ustawie o notariacie. Są to między innymi: darowizny, testamenty, weksle itp. Kancelaria Notarialna Notariusz Wrocław działa na terenie Wrocławia już od wielu lat i zdążyła zebrać szerokie grono zadowolonych klientów. Na stronie internetowej www.rejent.wroc.pl zamieszczone są dokładne dane teleadresowe Kancelarii Notarialnej jak i godziny przyjęć.

  Data dodania: 14 08 2012 · szczegóły wpisu »

Najnowsze tagi związane z podkategorią: Dolnośląskie

Dolnośląskie - nowa strona: