Rzecznik Patentowy mgr Magdalena Filipek-Marzec

Rzecznik Patentowy mgr Magdalena Filipek-Marzec

Rzecznik patentowy świadczy usługi w zakresie uzyskiwania, zachowywania, wykonywania oraz dochodzenia praw odnoszących się do przedmiotów
własności przemysłowej, a w szczególności do:
- wynalazkĂłw,
- wzorĂłw uĹźytkowych,
- wzorów przemysłowych,
- topografii układów scalonych,
- znaków towarowych - nazwy handlowe, logo, oznaczenia przedsiębiorstwa,
- oznaczeń geograficznych.
Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.
Wpis na listę rzeczników patentowych prowadzoną przez Urząd Patentowy RP pod numerem 3285. Wpis na listę European Trade Mark and Desing Attorneys (zawodowych pełnomocników przed OHIM) prowadzoną przez Urząd ds Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 46378. Zawodowy pełnomocnik w postępowaniach międzynarodowych prowadzonych przed Biurem Międzynarodowym w Genewie / Office of World Intellectual Property Organization.
Zawodowy pełnomocnik w postępowaniach międzynarodowych prowadzonych w trybie PCT.

Szczegóły strony kancelaria-patentowa.eu: