Inne Podkategoria: Inne

 • Notariusz KrakĂłw - Kancelaria Notarialna

  Notariusz KrakĂłw - Kancelaria Notarialna »

  Kancelaria Notarialna Grzegorza Kościelniaka - Kraków, ul. Mikołaja Zyblikiewicza 5/35, tel. 12341 43 79 - to profesjonalizm, wiedza oraz doświadczenie. Kancelarie Notarialne w Krakowie - Notariusz do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem oraz do kontaktu z naszą Kancelarią.

  Data dodania: 21 11 2011 · szczegóły wpisu »
 • Auctorjs - Kancelaria prawna - Toruń

  Auctorjs - Kancelaria prawna - Toruń »

  Kancelaria świadczy kompleksową obsługę przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Świadczy również pomoc prawną dla osób fizycznych, w szczególności związaną z dochodzeniem odszkodowań od ubezpieczycieli, szpitali, prawem spadkowym.

  Data dodania: 03 02 2012 · szczegóły wpisu »
 • NaszaWokanda.pl - Portal Prawny | Strona główna

  NaszaWokanda.pl - Portal Prawny | Strona główna »

  Naszawokanda.pl to portal prawny skierowany do środowiska prawniczego, który wypełnia oczekiwania zarówno osób fizycznych jak i instytucji poszukujących zarówno codziennych wiadomości dotyczących nauki i praktyki prawa, jak i wyroków sądów, trybunałów i instytucji regulujących. Prosty i intuicyjny interfejs seriwsu pozwala na szybkie poszukiwanie tematów związanych z działalnością ustawodawczą sejmu czy działalnością orzeczniczą NSA. Jednym z najsilniejszych atutów Naszej Wokandy jest wyspecjalizowana wyszukiwarka orzeczeń władzy sądowniczej. Strona oferuje ponad milion orzeczeń i wyroków w tym: orzeczenia SN i TK, wyroki NSA oraz WSA, dzięki czemu jest jedną z największych centralnych baz orzeczeń w RP. Dodatkową zaletę stanowi pełna baza decyzji Prezesa Urzędy Ochrony i Konkurencji oraz baza postanowień Krajowej Izby Odwoławczej.

  Serwis internetowy Naszawokanda.pl oprócz baz danych jest wzbogacony o działy publikacje i aktualności, czytelnik może zdobyć konkretne wiadomości związane z prawem cywilnym, gospodarczym, administracyjnym, finansowym, i nawet konstytucyjnym. Twórcy artykułów zamieszczanych na naszej wokandzie są pracownikami naukowymi wydziałów prawa, praktykami prawa lub studentami wydziałów prawa i administracji. Taka kombinacja współpracowników zapewnia profesjonalizm oraz pewność publikowanych informacji, a z drugiej strony świeże spojrzenie na praktyczne aspekty stosowania prawa.

  Bardzo ciekawymi narzędziami, jakie zawiera naszawokanda.pl są katalogi instytucji państowe, kancelarii i prawników. Pozycja Instytucje grupuje dane teleadresowe najważniejszych organów państowych zajmujących się stosowaniem i kształtowaniem prawa. Za pomocą katalogu kancelarii oraz prawników można łatwo i szybko znaleźć m.in. kancelarie, radcę prawnego, komornika, a nawet pracownika naukowego. Katalog jest wyposażony w wyszukiwarkę oraz filtry, które pozwalają doprecyzowanie wyniku wyszukania i znalezienie np. adwokata w województwie pomorskim, który jest pracownikiem naukowym.
  Dzięki szerokiemiu zakresowi funkcji naszawokanda.pl jest portalem, który okaże się pomocny zarówno dla studenta zarządzania czy adwokata, a również dzięki rozbudowanemu forum prawniczemu dla osoby która próbuje znaleźć jednorazową poradę prawną.

  Data dodania: 20 03 2012 · szczegóły wpisu »
 • Notariusz Warszawa Centrum - Aneta Szkutnik

  Notariusz Warszawa Centrum - Aneta Szkutnik »

  sporządza akty notarialne, ~ sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych, ~ sporządza poświadczenia: Sporządzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone uprzednim kontaktem z notariuszem lub pracownikami Kancelarii. Pozwoli to ustalić jaka czynność ma być dokonana oraz rodzaj dokumentów, które należy przedłożyć w Kancelarii.Wszelkie dokumenty, potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej, powinny być dostarczone do Kancelarii wcześniej przed umówionym terminem jej dokonania. Powinny być one złożone w oryginale. Notariusz sprawdzi ich prawidłowość oraz oceni, czy stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności, by zgodnie z treścią art. 80 ustawy Prawo o notariacie czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej.Niezbędne jest przedstawienie dowodu osobistego lub paszportu oraz podanie numeru NIP.W zależaności od czynności, jaka ma zostać dokonana, powinni Państwo przedłożyć następujące dokumenty - jeżeli czynność notarialna ma za przedmiot:- działkę budowlaną, nieruchomość zabudowaną lub też niezabudowaną: dokument wskazujący na podstawę nabycia, tj. akt notarialny lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku czy też wypis notarialnego poświadczenia dziedziczenia,odpis z księgi wieczystej,wypis z rejestru gruntów,zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,jeżeli występują zmiany gruntowe to dodatkowo wyciąg z wykazu zmian gruntowych;- lokal odrębny: dokument wskazujący na podstawę nabycia, tj. akt notarialny lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku czy też wypis notarialnego poświadczenia dziedziczenia,odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów i lokali;- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu: dokument wskazujący na podstawę nabycia, tj. akt notarialny lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku czy też przydział spółdzielni, odpis z księgi wieczystej, o ile dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została założona księga wieczysta,stosowne zaświadczenie ze spółdzielni, o przysługującym spółdzielczym prawie do lokalu a także braku zadłużenia; - nabyty w drodze spadku- ponadto niezbędne będzie: prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis notarialnego poświadczenia dziedziczenia,zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wskazujące, że podatek od spadku po zmarłym został uiszczony albo spadkowierca był zwolniony od jego zapłaty;- nabyty w drodze darowizny - ponadto niezbędne będzie: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wskazujące, że podatek od darowizny został uiszczony albo obdarowany był zwolniony od jego zapłaty.W sytuacji, gdy oświadczenie składane będzie przez pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa notarialnego.Umowy majątkowe małżeńskie - wymagany jest odpis aktu małżeństwa.Akty poświadczenia dziedziczenia, które po zarejestrowaniu odnoszą taki skutek prawny

  Data dodania: 05 05 2012 · szczegóły wpisu »
 • Kancelaria Radcy Prawnego Wioleta Puch

  Kancelaria Radcy Prawnego Wioleta Puch »

  Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Kancelaria zapewnia swoim klientom profesjonalną pomoc prawną oraz świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz podmiotów gospodarczych.

  Data dodania: 13 05 2012 · szczegóły wpisu »

Najnowsze tagi związane z podkategorią: Inne

Inne - nowa strona: