Windykacja - portal

Windykacja - portal

Bezpłatne narzędzia upraszczające odzyskiwanie i zabezpieczenie należności. Pierwszy, niezależny portal wierzyciela, dedykowany przedsiębiorcom, jak również osobom fizycznym mającym problemy z odzyskaniem należnych im pieniędzy. Za pośrednictwem portalu można windykować wierzytelności, sprzedać lub kupić należności. Ponadto można również uzyskać porady prawne, wszcząć postępowanie sądowe, uzyskać odpowiednie odszkodowanie, zlecić poszukiwanie dłużnika i jego majątku, zlecić mediacje, sporządzenie raportu handlowego, zawrzeć umowę faktoringową, umowę forfaitingową, ubezpieczyć należności.

Szczegóły strony www.portalwindykacja.pl: